WikiEdu

Cieľom tejto wiki encyklopédie je s pomocou komunity vytvoriť portál na zdieľanie a diskutovanie o hardvéri, softvéri, internetových službách a pomôcť tak robiť správne rozhodnutia pri ich nákupe alebo používaní. Ďalej tu môžete nájsť informácie o pomôckach a softvére, ktorý môžu učitelia a žiaci používať pri vyučovaní. Nájdete tu hardvér, softvér,videoprednášky, videotutoriály atď.