HotPotatoes

Program si môžete uložiť na internetovej stránke hotpot.uvic.ca/index.php#downloads

Bezplatný softvér,ktorý sa používa na vytváranie interaktívnych cvičení. Má 5 častí, z ktorých každá slúži na vytváranie určitého typu cvičení, ktoré možno vo formáte html umiestniť na webovú stránku ako interaktívne cvičenie vyhodnocované automaticky počítačom, alebo vytlačiť ako pracovné listy.

 Je určený hlavne pre učiteľov, ktorí chcú pre žiakov vytvoriť študijný materiál v modernej a atraktívnej podobe vo forme interaktívnych cvičení. Výhodou je, že cvičenia môžu byť umiestnené nielen na webe, ale žiaci si ich môžu odniesť na CD alebo inom pamäťovom médiu, alebo môže byť k dispozícii na počítačoch v učebniach bez prístupu k Internetu

S podporou tohto interaktívneho modulu , je možné vytvárať 5 typov cvičení:

  1. Cvičenia s odpoveďami áno/nie, testy s výberom odpovedí z viacero možností (abcd testy) a úlohy s krátkymi odpoveďami na otázky;
  2. Pomiešané slová vo vete.
  3. Tvorba jednoduchých krížoviek.
  4. Testy a doplňovacie cvičenia.
  5. Dvojice pojmov alebo texty s medzerami.